top of page

Mental helse og atferd

Temaoversikt og veiledere

Mental og fysisk helse = atferd

Kattens atferd er kattens fremste måte å kommunisere på. Atferden deres reflekterer kattens indre liv, som tanker, følelser og instinkter. Det er derfor naturligvis alltid en årsak bak at katten opptrer som den gjør, ikke sant? Men fordi vi mennesker kommuniserer annerledes enn dem, misforstår vi ofte kattene og dette blir det ofte problemer av. La oss derfor bli bedre kjent med kattene - de mystiske, komplekse og vakre vennene våre. 

En harmonisk katt
Dersom en katt får de aller fleste av sine naturlige behov godt dekket, vil katten ved større sannsynlighet være sunn, frisk og glad. Dette krever en eier som tilegner seg riktig kunnskap, tar hensyn og gir nok oppfølging. Det innebærer at katten har følgende:

  • Et passende miljø

  • Et naturlig egnet kosthold

  • Muligheten til å utfolde sine vanlige atferdsmønster

  • Bo med eller uten andre dyr, avhengig av hva den individuelle katten foretrekker

  • Beskyttelse mot smerter, lidelser, skader og sykdom
     

Atferdsproblemer?
Dersom ètt eller flere av disse punktene ikke blir møtt kan katten vise det med atferden sin. Om denne atferden ikke reflekterer det vi mennesker ønsker fra katten, kaller vi det “atferdsproblemer”. Dette beviser bare hvor misforstått katten er. Katters atferd er hovedsakelig måten de de kommuniserer med oss på og det er vi som har problemer - problemer med å forstå pelsbarna våre.

Tilegn deg god kunnskap
I motsetning til katter som hovedsakelig kommuniserer gjennom kroppsspråket sitt, kommuniserer vi mennesker mer muntlig. Og i forskjell til f.eks. hunder som gjennom tusenvis av år har lært å kopiere får mimikk, har ikke kattene den samme muligheten da de ikke har ansiktsmusklene til det. Vi har derfor svært lett for å misforstå dem og gjøre kjipe situasjoner enda verre.


 

Hvorfor atferdsforståelse er så viktig

Katter blir avslått av eierne sine av ulike årsaker, som endringer i livssituasjon eller helsetilstand, allergi, uønskede kattunger, mangel på interesse, prioritering av nye kjæledyr, dårlige holdninger og mangel på kunnskap. Men noen av de vanligste årsakene til at folk kvitter seg av kattene sine er uønsket atferd, at katten er utrygg og "urenslighet".

Konsekvensene av dette er ofte at kattene blir kasteballer mellom flere hjem, at de forlates/dumpes/utestenges, ender på veterinærbordet med ei avlivingssprøyte eller havner hos organisasjoner som oss.

Om kunnskapen og forståelsen hos katteeiere og folk generelt var høyere, ville antallet katter i nød og avlivingstallene vært mye lavere.

Du kan ta gratis nettkurs om katt, og lære mye interessant og hjelpsomt på denne siden: https://www.cats.org.uk/help-and-advice/online-learning 

bottom of page