top of page

Vårt formål og arbeid

Tobias, katten som startet alt

«Potespor i Hjertet» sitt formål er å jobbe med dyrevern og dyrevelferd, med fokus på redning og rehabilitering av hjemløse katter. Vår hovedgruppe er de hjemløse og usosialiserte kattene som ofte blir avlivet fordi de er vanskelig å jobbe med, og de må hjelpes om vi skal få bukt med katteproblemet i Norge.

Vårt formål er å bidra til at katten får en høyere status i Norge og være gode forbilder som dyrevernere. Vi mener at hvert individ er likt verdt, uavhengig av bakgrunn og sosial atferd. Hver katt har samme rett på hjelp fra oss og samme retten til leve. Vår «no-kill»-policy tilsier at vi jobber intensivt for å redde enhver katt og avliver derfor kun de kattene som er uhelbredelig syke eller skadet. Vi ønsker å vise kattenes historier og inspirere flere til å gjøre en positiv forskjell.

Hjelpeprosessen
Hjelpearbeidet vårt starter alltid med et tips eller en henvendelse om en katt som trenger hjelp. Vi prioriterer krisesaker og katter som går ute. For privatfolk som vil omplassere katten sin, er vi behjelpelig med tips, annonse og kontakter. Når vi skal hjelpe katter som går ute, kartlegger vi alltid situasjonen så godt som mulig. Det gjør vi gjennom å besøke området ofte og samarbeide med folks om bor i området. Kanskje må katten fanges for å få tak i den og da bruker vi kattefeller som gjør at kattene fristes til å gå inn i fella for å spise, så blir de stengt inne. Alle katter blir sjekket for ID-merke og viser katten seg å være tam gjør vi alt vi kan for å finne ut om den har en eier før vi gjør noe videre. Katter vi mistenker kan være savnet fra eier får en annonse på Dyrebar.no.

Rutiner og god dyrevelferd
Rutinemessig blir alle kattene vi hjelper grundig helsesjekket, de får all nødvendig behandling, blir grunnvaksinert, ID-merket og kastrert. De får også selvfølgelig minst èn ormekur mens de er hos oss. Vi koster på alle kattene dette for å gjøre de så godt rustet til et langt og sunt liv som mulig.

Oppdrag
Vi pleier ikke å bruke den trange kapasiteten vår på å huse katter som allerede har hjem og skal omplasseres. Da hjelper vi heller til med omplassering på avstand. Det vil si at vi henviser til veilederen vår for omplassering eller legger ut en annonse og omplasseres katten som vår om vi kan. Men da må katten være/bli kastrert, vaksinert og chippet, og selvfølgelig frisk først. Kapasiteten vår er spart til katter som er ute og sliter for å finne varmt ly, mat og trygghet hver dag. De som ikke har noen og som virkelig er i nød.

Vi har ingen fastpris på oppdragene vi tar, fordi oftest så har ikke kattene eiere. Men vi tar gjerne imot betaling fra de som kan gi det. Vi bruker svært mye penger på veterinærutgifter til kattene, fordi vi selger ingen videre før de har fått evt. nødvendig helsehjelp, er kastrert, grunnvaksinert, ormekuret og ID-merket.


Rehabilitering
Med rehabilitering mener vi fysisk og psykisk terapi av katter. Dette er det mange katter som behøver etter et tøft liv og traumatiske opplevelser. Dette tilbyr vi alle katter vi hjelper og vi gjør alltid det ytterste for at de skal bli friske og lykkelige. Du kan lese mer om rehabiliteringsprosessen vår her. Les mer om rehabiliteringsprosessen vår her.

Fosterhjem
Med fosterhjem kan vi hjelpe flere katter. Fosterhjem er midlertidig hjem for en katt, enten for en periode eller frem til adopsjon. Det er gratis å være fosterhjem og periode og vilkår avtales på forhånd med en kontrakt. Les mer om fosterhjemsordningen her.

Fadder

Noen kaller dette "fjernadopsjon". Ordninger går ut på at man hjelper fosterhjem å dekke utgifter som kattesand og kattemat, da det koster mye for oss å dekke forbruksvarer på toppen av veterinærutgifter og nødvendig utstyr. Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid både privatpersoner og ulike enheter, fordi det er slik vi får hjulpet flest mulig katter. Les mer om fadderordningen her.

bottom of page