top of page

Vårt formål og arbeid

«Potespor i Hjertet» sitt formål er å jobbe med dyrevern og dyrevelferd, med fokus på redning og rehabilitering av hjemløse katter. Vår hovedgruppe er de hjemløse og usosialiserte kattene som ofte blir avlivet fordi de er vanskelig å jobbe med, og de må hjelpes om vi skal få bukt med katteproblemet i Norge.

Vårt formål er å bidra til at katten får en høyere status i Norge og være gode forbilder som dyrevernere. Vi mener at hvert individ er likt verdt, uavhengig av bakgrunn og sosial atferd. Hver katt har samme rett på hjelp fra oss og samme retten til leve. Vår «no-kill»-policy tilsier at vi jobber intensivt for å redde enhver katt og avliver derfor kun de kattene som er uhelbredelig syke eller skadet. Vi ønsker å vise kattenes historier og inspirere flere til å gjøre en positiv forskjell.

Hva gjør Potespor i Hjertet?

Å drive en idéell (frivillige og ulønnet) organisasjon kommer med mange ulike oppgaver. Den administrative delen er enorm og tar mye tid. Forutenom kommer selve dyrestellet og å redde nye dyr.

Administrativt arbeid
Eksempel på hva det kan være er å holde oversikt over alle dyrene, hvor de er, hvor de skal, når de trenger noe, følge opp fosterhjem, skrive kontrakter, lage annonser, skrive og svare på mail, oppdatere sosiale medier (vi er både på Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok,) betale regninger og ha kontroll på økonomien, samle inn støtte, sørge for at vi har nok mat, kattesand og utstyr, planlegge behandlinger og samarbeide med veterinærer, registrere journaler og helsehistorikk, søke etter frivillige, organisere flyttinger mellom fosterhjem, sørge for at dyr kommer seg dit de skal og oppdatere nettsiden! Dette er kort forklart, så man forstår kanskje fort hvordan dette er mye arbeid på bare to personer. 

 

Kattestell
Daglig skal også alle dyrene våre stelles med. De som ikke er i ulike fosterhjem, men bor i brakkene får tilsyn minst én gang daglig. Der skal det både holdes rent og sørges for at kattene har det bra. Påfyll av mat, vann og snacks er viktig, men ikke minst sosialisering i form av bare å være tilstede, prat, lek og å knytte bånd. Vi har kameraer som hjelper oss å følge med på kattene når vi ikke kan være tilstede. 
 

Hjelpeprosessen

Hjelpearbeidet vårt starter alltid med et tips eller en henvendelse om et dyr som trenger hjelp. Om et dyr er i nød, er man pliktig til å hjelpe det så langt mulig j.f. Lov om dyrevelferd § 4.Hjelpeplikt: "Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. (...)" Vi prioriterer saker hvor dyret er i stor nød og fare, samt dyr som går ute og kjemper for tilværelsen.

Når vi skal hjelpe dyr som går ute, kartlegger vi alltid situasjonen så godt som mulig på forhånd. Det gjør vi gjennom å gjøre oss kjent med området og samarbeide med lokale beboere. Opplysninger kan gi info som bidrar til å gjøre en god avgjørelse om hvordan man skal starte hjelpen. Kanskje må dyret må
 fanges. Om dyret har nok tillit til et lokalt menneske slik at det er mulig for vedkommende å slippe det innomhus og stenge det inn, kan vi hente dyret der (forutsett at personen samarbeider ved oss.) Om dette muligheten ikke er tilstede, vil vi bruke levende feller (feller som ikke dreper dyret) for å fange dyret. Med felle fristes dyret til å gå inn i fella for å spise, og der blir de stengt inne når de rører utløseren.

Alle dyr vi hjelper blir sjekket for ID-merker. Vi undersøker også relevante plattformer for innlegg og annonser som kan knytte dyret til en potensiell eier. Siden en del dyr ikke har en egen lov, kan umerkede dyr falle under Lov om hittegods 
§ 2: #Veit ikkje finnaren kven eigaren er, og får han heller ikkje kjennskap til det, skal han snarest råd er melda funnet til politiet på den staden der godset er funne. Det same skal finnaren gjera når eigaren er oppmoda om å henta godset, men ikkje gjer det innan rimeleg tid, eller han nektar å svara finnarløn eller annan kostnad som er komen på."

Om og viser de seg å være tamme, gjør vi alt vi kan for å finne ut om den har en eier før vi gjør noe videre (så langt dyret tilstand tillater det.) Dyr som vi mistenker kan være savnet og ha eier, lager vi annonse for på Dyrebar.no og deler dem på lokale Facebook-sider.

For privatfolk som vil omplassere dyrene sine, er vi behjelpelig med tips, annonse og kontakter. 


Siden vi i utgangspunktet tar vi oss av hjemløse dyr, må vi ansvarliggjøre eiere av umerkede, sviktede dyr som vi i god tro har hjulpet etter hjelpeplikten. Det kan innebære tilbakebetaling av våre utgifter, men også 

 

Når de vedstår at de er eier av katten og den er tydelig neglisjert, er både vi og veterinær pliktige til å varsle Mattilsynet om mangel på stell.

 
Rutiner og god dyrevelferd

Rutinemessig blir alle kattene vi hjelper grundig helsesjekket, de får all nødvendig behandling, blir grunnvaksinert, ID-merket og kastrert. De får også selvfølgelig minst èn ormekur mens de er hos oss. Vi koster på alle kattene dette for å gjøre de så godt rustet til et langt og sunt liv som mulig.

 

Så lenge dyr er i vår forvaring bor de i midlertidige hjem. Det kan være PiHs egne privathjem, i brakkene eller i fosterhjem. 

 

Oppdrag
Vi pleier ikke å bruke den trange kapasiteten vår på å huse katter som allerede har hjem og skal omplasseres. Da hjelper vi heller til med omplassering på avstand. Det vil si at vi henviser til veilederen vår for omplassering eller legger ut en annonse og omplasseres katten som vår om vi kan. Men da må katten være/bli kastrert, vaksinert og chippet, og selvfølgelig frisk først. Kapasiteten vår er spart til katter som er ute og sliter for å finne varmt ly, mat og trygghet hver dag. De som ikke har noen og som virkelig er i nød.

Vi har ingen fastpris på oppdragene vi tar, fordi oftest så har ikke kattene eiere. Men vi tar gjerne imot betaling fra de som kan gi det. Vi bruker svært mye penger på veterinærutgifter til kattene, fordi vi selger ingen videre før de har fått evt. nødvendig helsehjelp, er kastrert, grunnvaksinert, ormekuret og ID-merket.


Rehabilitering
Med rehabilitering mener vi fysisk og psykisk terapi av katter. Dette er det mange katter som behøver etter et tøft liv og traumatiske opplevelser. Dette tilbyr vi alle katter vi hjelper og vi gjør alltid det ytterste for at de skal bli friske og lykkelige. Du kan lese mer om rehabiliteringsprosessen vår her. Les mer om rehabiliteringsprosessen vår her.

Fosterhjem
Med fosterhjem kan vi hjelpe flere katter. Fosterhjem er midlertidig hjem for en katt, enten for en periode eller frem til adopsjon. Det er gratis å være fosterhjem og periode og vilkår avtales på forhånd med en kontrakt. Les mer om fosterhjemsordningen her.

Fadder

Noen kaller dette "fjernadopsjon". Ordninger går ut på at man hjelper fosterhjem å dekke utgifter som kattesand og kattemat, da det koster mye for oss å dekke forbruksvarer på toppen av veterinærutgifter og nødvendig utstyr. Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid både privatpersoner og ulike enheter, fordi det er slik vi får hjulpet flest mulig katter. Les mer om fadderordningen her.

bottom of page