top of page

Veileder: Hvordan tilvenne katt og hund hverandre


Det er viktig å ha realistiske forventninger når man skal introdusere nye dyr til dyr som allerede bor i hjemmet. Katter er ekstremt territorielle og må bli introdusert til andre dyr på en veldig varsom og hensynsfull måte, slik at de får tid til å bli vant med hverandres lukter før de i det hele tatt møtes. En varsom introduksjon forhindrer frykt og aggressive reaksjoner mellom dyrene. Noen katter er mer sosiale enn andre katter. F.eks. kan en åtteåring som aldri har bodd med andre dyr i hjemmet før ha vanskelig for å venne seg på å dele territorie og folk med andre. Kattunger som bodde med kattemor og søsken for ikke så lenge siden kan derimot sette pris på en kompanjong om det er katt eller hund. Dette varierer selvfølgelig. Husk at hunder lett kan drepe katter om de vil, selv om de bare leker. Alt som skal til er et rist så kan katten knekke nakken. Noen hunder har stort jaktinstinkt og burde aldri bli overlatt alene med en katt. De vil vanligvis ønske å løpe og leke med katter, og da blir kattene vanligvis redd og offensive.


Forhåndsregler

Hunder liker å spise kattemat og noen katter spiser også hundemat om de får muligheten. Dette må du unngå da de ikke dekker næringsbehovene til den motsatte arten. Hold maten separert og sett gjerne kattematen et sted der hunden ikke rekker opp. Hunder kan også finne på å spise katteavføring. Dette er ikke farlig, men katten kommer ikke til å sette pris på at hunden er oppi kattedoen og roter. Å straffe hunden for dette kan også skremme katten din, så sett heller kattedoen et sted hvor hunden ikke kommer til. Sett en pappeske over som du skjærer en liten inngang i, f.eks. Bruk fantasien.

Tren hunden på lydighet

Hvis ikke hunden din allerede kan kommandoene, "sitt", "ned/ligg", "kom" og "bli" burde dere begynne å trene på dem. Motiver hunden med små godbiter. Dette blir spesielt viktig når en såpass stor distraksjon som en katt er tilstede. Selv om hunden allerede kan disse kommandoene, jobb med å øve dem enda bedre inn med en godbit som premie. Dette er fordi du behøver å ha best mulig kontroll på hunden når et nytt dyr kommer inn i hjemmet.

Hold dem adskilt først

Begynn med å ha den nye katten på et eget rom som ikke er alt for stort, der pus har alt h*n trenger av kattedo, mat, vann og liggeplass. Bruk tid til å bli kjent med katten der inne jevnlig og la hunden lukte på deg når du kommer ut. Ros og kos med den så det ikke blir en negativ opplevelse at du er borte og kommer ut og lukter fremmed katt.

Les vår veileder for hvordan gi katten den beste starten i nytt hjem Unngå redselsfulle og aggressive møter

Unngå møter mellom dyrene som kan føre til redd eller aggressiv atferd. Hvis du ikke forhindrer all tegn til negativitet mellom dem blir de til en vane, og da vil ikke dyrene fungere godt sammen. Det er bedre å introdusere dem gradvis til hverandre slik at ingen av dem blir redd eller aggressive. Om du opplever tendenser til dette, må du stoppe det fra å utvikle seg. Separer dem umiddelbart og start introduksjonsprosessen på nytt med veldig små, gradvise steg.

Gradvis tilvenning over tid

Disse avsnittene er skrevet i kronologisk rekkefølge, så følg dem slik i rekkefølgen de står i. Felles mating Starten av hele introduksjonsprosessen er at dyrene skal mates på hver sin side av døren som separerer dem. Dette hjelper dem å assosiere noe positivt med hverandres lukter. Skålene skal først stå et stykke unna døren, så flytter du skålen nærmere og nærmere over av noen dager, ellers kan de bli for stresset over å merke den fremmede på den andre siden.


Bland lukter

Å blande lukter mellom dyrene er ekstremt viktig, fordi de skal bli kjent med luktene til hverandre før de møtes. Dette kan du gjøre ved å bytte tepper de har ligget på. Du kan også gni en klut på det ene dyret og legge den under det andre dyrets matskål. Dette må du gjøre mellom alle dyrene i huset. Gradvis flytt matskålene nærmere døren som skiller dem så de blir mer vant til å være nært hverandre. Dyr har sterke instinkter så de merker når det er noen på andre siden av døren. Bruk også noen dager på dette steget.


Utforske hverandres områder

Når den nye katten bruker kattedoen sin vanlig, spiser jevnlig og virker trygg og fornøyd i sitt rom, la pus få muligheten til å utforske resten av huset uten at de andre dyrene er tilstede. Samtidig burde de andre dyrene/hunden være på den nye kattens rom. Dette gir dyrene muligheten til å utforske hverandres lukter uten å møte hverandre fysisk. Samtidig får den nye katten blitt mer kjent i resten av hjemmet uten å måtte bekymre seg over de andre dyrene.

Første kikk Neste trinn er å åpen døren bittelitt så dyrene kan se hverandre, men døren må være sikret på et vis så den sitter fast slik og ikke kan fly opp og eksponere dyrene for hverandre på en skummel og brå måte. Gjør nå matingen slik noen ganger.

Husk: Dyrene skal KUN "møtes" og omgås med hverandre under positive omstendigheter! Kontrollerte møter under positive situasjoner

Etter at din nye katt og hunden har blitt komfortable med å spise på hver sin side av døren og har kjent lukten av hverandre, kan du begynne med kontrollerte face-2-face-møter. Sett bånd på hunden, ha godbiter klart og be hunden sitte/ligge og bli. Få med et annet familiemedlem til å være rolig tilstede og sitte ved katten, men ikke hold fast katten. Denne personen skal også tilby katten godbiter eller kattemynte. Først skal katten og hunden fortsatt være på hvert sitt rom. Fortsett med flere slike korte besøk. Ikke dra det ut så lenge at hunden blir ukontrollerbar og katten blir utrygg og gjemmer seg. Gjenta dette flere ganger til katten og hunden tolererer tilstedeværelsen til hverandre uten frykt, aggresjon og uønsket atferd.


La katten gå fritt

Etter at du har fulgt ALLE stegene ovenfor med mating og utforsking av område atskilt, skal katten få begynne å bli kjent med hunden på egen hånd. Du skal fortsatt ha hunden i bånd og sittende rolig (sitt, bli). Mens katten for bevege seg rundt gir du hunden godbiter for å belønne den rolige oppførselen. Hvis hunden reiser seg tross at du har sagt "sitt og bli", må du få hunden tilbake i posisjon ved å lure med godbit. Alltid belønn hunden når den gjør noe riktig, selv om du vet at hunden kan kommandoen fra før av. Hvis katten din løper av gårde og oppfører seg redd eller aggressiv går du for fort frem. Gå da tilbake til forrige steg.

Positiv oppmuntring

Selv om hunden din har lært at å jage og være røff med katter ikke er lov, må du også lære hunden hvordan den SKAL oppføre seg. Du må ikke undervurdere makten i belønninger. Belønn når hunden følger dine kommandoer, om det er å sitte, komme, legge seg osv. for en godbit. Hvis hunden bare blir straffet når katten er tilstede og aldri opplever noe positivt da, kan hunden begynne å bli aggressiv mot katten.

Overvåk all kontakt mellom hunden og katten

Det kan være lurt å ha hunden i bånd når katten din går fritt i huset i introduksjon- og tilvenningsprosessen. Vær sikker på at katten har en fluktrute og trygge steder gjemme seg. Hold katten og hunden separert når du ikke er tilstede til de er helt trygge med hverandre.Viktig om du har kattunge og/eller valp


Siden de er så små er kattunger i større fare for å bli skadet eller drept av en energisk eller jaktinnstilt hund. En kattunge må holdes atskilt fra en slik hund til den er voksen og selv da burde katter aldri være alene med hunder av dette slaget. Vanligvis klarer nokså trygge katter å sette på plass en valp, men noen katter har ikke nok selvtillit til å gjøre det. Hvis du har en forsiktig katt kan det være nødvendig at du holder dyrene separert til hunden er mer moden og behersket.


Når du burde søke hjelp

Hvis introduseringen ikke går bra tross at du har fulgt denne veilederen nøye og tatt deg god tid under hvert av stegene, ta kontakt med noen som kan hjelpe deg. Det kan være f.eks. atferdsterapeuter for hund og katt. Dyr kan bli alvorlig skadet i sammentreff og jo lengre det har vært problemer, jo vanskeligere vil det være å løse dem. Konflikter mellom dyr i samme hushold kan ofte løses ved profesjonell hjelp. Straff hjelper ikke og kan heller gjøre ting verre.


コメント


bottom of page