top of page

Lokalt arbeid

- hva du kan gjøre

Tenker du mye på katten som går rundt huset og leter etter mat? Eller katten som lusker rundt på arbeidsplassen din? Har naboen en "plage" som du forbarmer deg over? En indirekte måte å hjelpe oss på, er å gjøre så mye DU kan for katter der du bor og det er viktig å starte tidlig.

Vi er en veldig liten organisasjon og har ikke kapasitet til å hjelpe alle vi ønsker. Særlig på sommeren og høsten er det stor pågang. Noe av det beste du kan gjøre, er å prøve å gjøre mest mulig for katten i nød selv. Du kan gjerne rådføre deg med oss.

Vi minner om at ALLE har hjelpeplikt for dyr i nød. En katt i nød er en hjemløs katt, en katt som er blitt fraflyttet/frareist, dumpet, ikke har ly eller tilgang på mat og hjelp.


Dess flere som hjelper, jo flere katter får hjelp.

Gå til hjelpesidene våre for mange gode råd til hva du burde gjøre i ulik situasjoner!

Vil du hjelpe oss der du er?

Du kan faktisk hjelpe oss å hjelpe kattene hjemme og i ditt lokalmiljø!
 

  • Følg og del vår Facebook-side og innleggene våre

  • Spre plakatene våre

  • Tips folk om oss hvis noen ønsker seg et nytt familiemedlem
    (henvis gjerne til hjemmesiden vår)

  • Donèr økonomisk (månedlig beløp, fadder, grasrotandelen eller lag ting til inntekt for oss)

  • Skriv ut og spre brosjyren vår

Ingen kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe

bottom of page