top of page

FeLV

En av de tre store, fryktede sykdommene blant katter er FeLV. Selv om det ikke oppstår like ofte i Norge lenger, er det både hjemløse og eide katter som får sykdommen. FeLV er som med flere andre kattesykdommer at den kan være vanskelig å oppdage før katten er permanent bærer av viruset eller allerede er så syk at livstiden- og livskvaliteten blir lavere.

Hva er FeLV? FeLV står for Felint leukemi-virus og forårsaker leukemi og andre krefttyper hos katter. Det fører også til immunsvikt hos berørte katter. FeLV er et retrovirus i samme familien som FIV (felint infektiøs virus) i at det kun smitter katter, slik som HIV kun smitter mennesker - altså artsspesifikk. Retrovirus finnes i naturen og har vært der i millioner av år. Utbredelse og risikogrupper FeLV sees oftest hos katter som er mye ute, som bor med allerede smittede katter eller hos kattunger som blir født av en FeLV-smittet mor. Det er estimert at omkring 2-3% av ellers friske katter er infisert med katte-leukemi. Tallene stiger til 13% blant katter som er syke, unge eller ellers svært utsatt for infeksjoner. Risikogrupper:

 • Katter som bor med en infisert katt

 • Katter med ukjent infeksjonsårsak

 • Utekatter som blir bitt

 • Kattunger født av infisert mor

Smitte Den vanligste overføringen skjer når katter vasker hverandre, altså gjennom saliva/spytt. Det kan også derfor smittes gjennom deling av samme skåler og do. Det skal mye til før viruset infiserer en voksen katt, så langvaring direkte kontakt eller bitt er nødvendig for overføring av smitte.

 • Kroppsvæsker inkl. spytt, nesesekret, urin, avføring og blod

 • Direkte kontakt

 • Når katter vasker hverandre

 • Deling av kattedo

 • Deling av mat- og vannskåler

 • Kattunger kan smittes i livmor eller under amming

 • Bitt

 • Klor

Symptomer og utvikling I starten av sykdommen kan katten gå symptomløs. Når sykdommen progresserer kan kattens helse bli dårligere og de kan oppleve gjentakende sykdommer og perioder de er friske. Katten vil reagere på viruset 2-4 uker etter den er blitt smittet. FeLV har mange negative effekter på kattens kropp. Den mest vanlige er kreft, sykdommer forbinnet med blodet, nedbryting av immunforsvaret og det kan gjøre katten svært følsom for ulike infeksjoner. Vanlige patogener i miljøet som en frisk katt ikke reagerer på, kan gi alvorlig sykdom for en FeLV-katt. Vanlige symtomer

 • Tap av appetitt

 • Betent tannkjøtt (gingivitt) og munn (stomatitt)

 • Langsomt, progressivt vekttap etterfulgt av alvorlig avmagring sent i sykdomsprosessen

 • Infeksjoner i huden, urinblæren og øvre luftveier

 • Dårligere pels

 • Vedvarende diaré

 • Forstørrede lymfeknuter

 • Anfall, forandret atferd og andre nevrologiske lidelser

 • Vedvarende feber

 • Øyelidelser

 • Blekt tannkjøtt og andre bleke slimhinner (de skal vanligvis være lyserosa)

 • Spontanaborter og andre reproduktive problemer hos hunnkatter

Tre varianter FeLV Katter kan bli infisert med èn, flere eller alle typene.

 • FeLV-A: Alle leukemi-katter har FeLV-A. Det bryter ned immunsystemet.

 • FeLV-B: Rammer omkring halvparten av de infiserte og gir tumorer og andre unormale vevsutvekster.

 • FeLV-C: Rammer bare ca. 1% av de infiserte og gir alvorlig anemi.

To stadier av FeLV-infeksjon:

 • Primær viremi: Et tidlig stadie hvor noen katter klarer å bekjempe viruset og forhindre at det utvikler seg til det neste stadiet.

 • Sekundær viremi: Denne fasen er preget av vedvarende infeksjon av beinmarg og annet vev, og regnes som irreversibel.

Noen katter blir ikke smittet i kontakt med en FeLV-katt fordi de ikke ble nok eksponert eller har et godt immunforsvar. Andre vil utvikle en latent eller regressiv infeksjon, som betyr at de ikke klarer å bekjempe viruset fullstendig, men kan holde det i sjakk. Disse kattene viser vanligvis ingen tegn til infeksjon og utskiller ikke viruset i spytt og andre kroppsvæsker. Katter som ikke klarer å bekjempe viruset med immunforsvaret sitt vil bli permanent infisert med FeLV. Disse kattene vil utskille store mengder av viruset og begynne å utvikle symptomer og sykdom innen få år. Dette skjer oftest når katten er eksponert for viruset før den er 8 uker gammel.

Diagnosering Det finnes to blodprøver for å teste katten for katteleukemi. De ser etter en spesiell proteinkomponent av viruset. Den ene er snaptesten, ELISA som også tester FIV. Denne testen avslører FeLV i begge stadier av sykdommen. De fleste veterinærer har denne testen. Den andre er IFA-testen som kun oppdager sykdommen i dens andre stadie (sekundær viremi). Denne testen må sendes til et laboratorium for å analyseres. Behandling Det finnes ingen bestemt behandling for katter med FeLV, men man må alltid behandle katten når den får sekundære infeksjoner. Hvordan leve med FeLV-katt:

 • Hold katten innendørs for å unngå at den sprer viruset til andre katter, samtidig som du reduserer risikoen for at katten din blir eksponert for patogener den ikke vil klare å bekjempe

 • La ikke katten reprodusere seg

 • Ikke vaksiner katten (det er hardt for immunforsvaret)

 • Gi katten et balansert og næringsrikt kattefôr. Rå-diett er veldig bra. Du kan også velge en rå-diett som er høypasteurisert

 • Helsesjekk hos veterinær to ganger i året for å se på øynene, tannkjøttet, huden, lymfeknutene, vekta og blodprøver

Nøye overvåking av kattens helse er viktig slik at du kan varsle veterinæren din straks du ser forandringer Støtt immunforsvaret Kilden til denne informasjonen sier hun har god erfaring med å holde FeLV-positive katter friske og symptomfrie med en blanding av naturlig supplementer for å holde immunsystemet oppe, som:

 1. Vanlige immunforsvar-supplementer

 2. Medisinsk sopp

 3. Gurkemeie

 4. IV C-vitaminbehandling

 5. Ozonbehandling

 6. Kyosenex thymus-ekstrakt

 7. Kinesiske urter

 8. FeLV-homeopatiske nosoder

Prognoser

Majoriteten av leukemi-positive katter som har dårlig og ikke-støttet immunforsvar dør dessverre pga. en sekundær sykdom iløpet av to-tre år etter de ble infisert. Katter som får en eller flere alvorlige FeLV-relaterte sykdommer, med vedvarende feber og vekttapm og katter med kreft kan forventes å ha en mye kortere levetid. Målet bør alltid være å oppdate katte-leukemi før katten får symptomer og deretter tilby livslang immunforsvar-behandling. I disse tilfellene kan mange FeLV-positive katter leve et helt normalt liv. Den eneste idiotsikre måten å hindre katten din fra å få FeLV er å forhindre at den blir eksponert fra viruset. Hvis katten din går utendørs, bør den være under nøye og konstant tilsyn, eller i en trygg utegård stengt for alle kontakt med andre katter. Hvis du har en uinfisert katt, må du aldri tillate utestede eller risikofylte katter å mingle med katten din. FeLV-katter må bo skilt ifra usmittede katter. FeLV-vaksinen er ikke å anbefale da den ofte er ineffektiv og har blitt knyttet til utvikling av vaksineassosierte sarkomer hos katter. Innekatter har liten eller ingen eksponeringsrisiko og bør absolutt ikke få denne vaksinen.

Forebygging Får du diagnosert katten din så tidlig at katten ikke har vist symptomer enda, kan du sørge for å gi katten livslang behandling for immunforsvaret. I slike tilfeller kan FeLV-positive katter leve et helt normalt liv.

Kilder

http://healthypets.mercola.com/sites/healthypets/archive/2016/02/07/feline-leukemia-virus.aspx

Lagre

bottom of page