Innfanging

For å redde katter eller få dem til rette igjen, kan det ofte være nødvendig å fange dem. Dette skal selvfølgelig kun gjøres med feller som ikke skader dem og etter råd av erfarne. 

Viktig!
IKKE fang inn en katt dersom du ikke har lagt en plan om hva som skjer etterpå. Du må ha klart hvor katten skal bringes, hvem som skal ta vare på den og hvem som skal ta det fremtidige ansvaret. Tar det tid, så kan du fortsatt mate katten på fast sted og gi den en isolert kasse for varme.

Når katter fanges inn uten at det er lagt noen plan for dem på forhånd, blir ofte frivillige og samvittighetsfulle mennesker presset til å gripe inn på kort frist "ellers må den avlives". Husk at DU valgte å fange inn katten for å hjelpe den. Avliving burde ikke være et alternativ med mindre katten er uhelbredelig. Unn katten å ha planlagt fremtiden dens på forhånd så blir alt lettere for dere begge to. Rutiner og kunnskap er viktig for suksess.

Ta med deg en hjelper om mulig. Det kan være både praktisk lurt og fint å ha selskap om du skal sitte vakt i potensielt flere timer.

 

Utstyrsliste

 • Kattefelle (evt. et hundebur i gitter)

 • Hansker

 • Strips

 • Tau (hvis du bruker hundebur)

 • Teppe

 • Tørrfor til matingsperioden

 • Fristende mat som våtfôr, tunfisk og/eller tørrfisk, evt. Dreamies
  - Evt. ekstra: Lommelykt og viltkamera


Forberedelser

 1. Start redningsprosessen med å kartlegge kattens daglige bevegelser. Ofte er katter ganske rutinerte og vil være mulig å forutsi mønsteret til etter grundige undersøkelser. Spørre mennesker som bor i nærheten om de kjenner til katten og notere deg deres observasjoner. Besøk området jevnt for å se etter katten(e) og planlegg hvor og hvordan aksjonen skal foregå. Prøv å finn ut hvilket tid på døgnet som er mest gunstig i forhold til potensielle forstyrrelser og kattens bevegelser.
   

 2. Samarbeid med områdets beboende om mulig! Deres observasjoner av katten kan være kjempeviktige ledetråder. De kan også hjelpe deg med å mate eller følge med fella. Finn gjerne èn person som kan ha ansvar for å følge med når du ikke er der.
   

 3. Begynn å mat katten med tørrfôr daglig på samme sted. Gjerne et sted du eller noen andre kan se at akkurat de(n) aktuelle katten(e) spiser denne maten. Gjør dette en ukes tid til de er svært vant med å få mat på dette stedet. Katter går dit de får mat. Ikke oppsøk dem under matingen. 
   

 4. Dersom du har en felle som kan brukes uten å aktiveres, sett den frem og begynn å sette maten der inne. Mat slik noen dager så katten blir mindre skeptisk på fella. Ikke la fella stå uten tilsyn!

  Du får lånt deg felle av dyrlegen, Mattilsynet eller en dyreorganisasjon. Du kan også kjøpe kattefeller på internett. En annen mulighet er å bruke hundebur i netting og tau som patent. Les mer om hvordan du bruker det lenger ned.
   

 5. Ta med deg en erfaren person eller en hjelper om mulig. Det kan både være praktisk lurt og fint med selskap dersom du skal sitte fellevakt i potensielt flere timer. Men husk: VÆR STILLE OG ROLIG.

Fella må stå stødig på bakken og gjerne inntil noe støtt så den ikke kan flytte seg så mye. På bildet ser du hvordan hovedmåltidet står innerst bak brettet som utløser fella når katten tråkker på det. 


Innfanging

Aktiver fella på samme plass som katten har blitt matet. Nå tar du med den fristende maten og legger det innerst i fella. Du kan strø en liten sti biter av tørrfisk eller Dreamies fra utenfor fella og inn mot hovedmåltidet. 
 

Løp frem stille og varsomt frem og sleng teppet over fella. Steng alle mulige hjørner og åpninger med strips (særlig om du har en slik felle som den på bildet over) og bær fella fra bunnen på det (med mindre du har en solid trefelle).


Installer katten på et lunt rom hvor den har ro, mat, vnen kattedo og tett ALLE gjemmesteder. Frem til su vet mer om katten er det egentlig best å stalle den op i et stort hundebur. Det vil da være lettere for deg å få den fraktet til f.eks veterinær. Husk å sjekke katten for ID-merke så fort du kan. Det kan du gjøre hos veterinæren, men mange frivillige har også chipavleser.


Hvordan vurdere katten(e)s sosiale tilstand
Hjemløse katter finnes i alle slags sosiale tilstander. De kan være tamme, forvillede eller sky. Du vet altså ikke hva du "får" før du har fått dem innomhus og observert dem et døgn eller to, så ikke ta på en ukjent katt. Til og med tamme katter kan oppføre seg som om de er sky i stressede situasjoner, derfor er vi sterkt kritisk til avlivingsaksjoner av kolonier. Vi har selv mistet katter på den måten og det er ikke greit. Det tar TID før kattene viser sitt sanne jeg. Noen ganger kan man skille gemyttet mellom at tamme katter vokaliserer seg. Det gjør sjeldent usosialiserte katter.


Veien videre 
Du kan lese mer på disse sidene våre:
Hva gjør jeg når...
Rehabilitering/temming

Tips til viktige "investeringer" av katten