top of page

Hvordan hjelpe katter i kulda

Mange forbarmer seg over kattene i kulda og det er veldig bra, men man MÅ ha en plan for hvor pus skal bo og hva som skal gjøres etter pus er kommet i, ellers kan man komme i ulike kniper.

Hjemløse katter i Norge Mørketallene for hvor mange hjemløse katter vi har i Norge er store, men vi at tallet er omkring 100 000 er ikke usannsynlig. Det betyr at hvert eneste år må tusenvis av katter kjempe seg gjennom vinteren på egenhånd. Veldig mange dør dessverre, men du kan forhindre det med noen enkle tiltak. Selvfølgelig fortjener alle kattene å få komme inn og få stabile hjem, men frem til det er mulig må man gjøre noen tiltak. Man må aldri fange inn redde/usosialiserte katter uten å ha lagt en god plan - gjerne med hjelp av en dyrevernorganisasjon/erfaren frivillig. Kan ikke Mattilsynet hjelpe? Mattilsynet som er den eneste etaten som er statlig ansvarlig for å regulere dyrevelferd i Norge er ganske skakk-kjørte på dette området. De sliter med store ressursmangler og har ikke kapasitet til å hjelpe hjemløse dyr. Kontakter du Mattilsynet får du ofte kun tilby om å levere den hjemløse katten til dyrlege for gratis avliving gjennom Mattilsynets avtale med klinikker. Dette kalles "nødhjelp", men står dessverre for utrolig mange unødvendige avlivinger.


Hvordan hjelpe katter i kulda

  1. Sett opp en varmestasjon Sett ut en varmestasjon til pus. Se hvordan i denne YouTube-videoen.

  2. Sett ut vann med sukker Katter kan bli alvorlig dehydrert på vinteren pga. vannmangel. Ha litt sukker i vannet så fryser det ikke så lett og katten får i seg de ekstra kaloriene den trenger.

  3. Kartlegg kattens situasjon Prøv å kartlegg kattens daglige aktivitet. De er rutinedyr, så du kan sannsynligvis oppleve at du ser katten til samme tid hver dag. Forhør deg med naboer om de kjenner til katten eller har mer informasjon.

  4. Etterlys eier Ta bilder og lag en etterlysning. Den burde vise bilde av katten, opplyse om område den oppholder seg og hvor lenge du har sett den. Beskriv også gjerne pelslengde og farger. I fare for at katten kanskje har en eier, burde du ikke mate eller ta inn pusen før du har undersøkt det, men prøv å gjør dette fort i tilfelle katten er syk eller ikke klarer å finne mat. Når man begynner å mate katter vil de komme tilbake og gjøre deg til sin ekstra-eier. Er du derimot sikker på at katten er hjemløs burde du mate den. Heng opp etterlysningen på postkassehus i nærheten, evt. legge plakater i postkassene, henge opp på oppslagstavler og dele den på lokale Facebook-grupper. Du kan gjerne lage etterlysningen på www.dyrebar.no. Det er en nasjonal side for forsvunnede og funnede dyr.

  5. Sjekk katten for ID-merking Dersom ingen svarer på etterlysningen burde du prøve å finne ut om katten virkerlig er hjemløs. Det kan ikke anslås ut ifra kattens sosiale atferd. De blir preget av å leve ute på egenhånd og kan oppleves som sky og uhåndterte på avstand, selv når du har hatt en slags kontakt med katten over tid. Katter er ofte mer sky utendørs pga. de sterke instinktene sine. Ta aldri på en ukjent katt, selv om den lar seg nærme. Tamme katter kan også forsvare seg imot ukjente mennesker. Du vet ikke kattens grenser og blir du bitt når du ikke har oppdatert stivkrampevaksinen innen de siste ti årene, kan du bli ganske syk. (OBS: Ingen katter som er født utendørs blir tam på noen dager/uker. Katten du nå får kose med har hatt et hjem en gang i fortiden, så du har dessverre ikke temt den. Hjelp pus å komme seg hjem! Den kan ha en eier som sitter med knust hjerte og lurer på hva som har skjedd.) ID-merke er enten øretattovering eller microchip under huden i nakke-/skuldreområdet. Katter kan ha èn eller begge deler, så undersøk begge. For å sjekke ID må man helt innpå katten, se inni ørene etter et grønt merke som viser tall eller "ID", eller bruke en chipavleser. Dette har organisasjoner, frivillige, dyrleger og noen ganger Mattilsynet, politiet og Falk. For å få katten sjekket må du fange den. Da låner du deg en felle av Mattilsynet eller en organisasjon. De vil forklare deg hvordan du bruker den. Forhør deg om noen frivillige vil hjelpe deg med å sjekke katten for ID om du sliter med å få det til selv. Forbered deg på at dersom katten er hjemløs må den ha et sted å være etterpå, så ikke fang den før du har det klart. Katten er i hovedsak ditt ansvar med mindre katten har en eier eller en organisasjon tilbyr seg å ta imot den. Du må likevel ha et sted klart for katten slik at potensielle hjelpere har tid til å finne en løsning for katten. Du burde ikke slippe ut pus igjen, fordi de går sjelden i fella to ganger og da kan du ha endt opp med å bare skremme katten ifra å få hjelp.

  6. Dersom katten er ID-merket Er katten ID-merket må eier kontaktes snarest. Oppbevar pusen til den blir hentet. Har du et lite bad eller rom skilt fra andre dyr og evt. barn er det nok. Forhåpentligvis vil eierne ha tilbake pusen sin. Dersom det ikke er slik burde katten få et nytt hjem og dette er eiernes ansvar. Verken Mattilsynet eller vi har rett til å ta ifra noen dyrene deres.

  7. Hvis katten ikke er ID-merket Er katten umerket og tilsynelatende hjemløs, vurder om du kan beholde pusen eller oppbevar den til noen andre vil overta ansvaret. For å få en katt omplassert burde du ta mye bilder, bli kjent med pusen og skrive en fin og ærlig annonse. Det hjelper at katten blir tatt til veterinær for kastrering og gjerne vaksiner og ID-merking. Husk at en pus som har gått mye uke sannsynligvis vil trenge en ormekur eller to. Dersom du ønsker å be en organisasjon om hjelp er det likevel hjelpsom at du har gjort noe eller alt av dette på forhånd.

Håper dette var hjelpsomt for dere. Vi er glad dere bryr dere om dyrene som ikke kan å si ifra når de er blitt sviktet eller kommet på avveie. <3

Comments


bottom of page