top of page

Suksessfull kattepest-behandling

Kattepest - også kalt "panleukopeni-virus" (FPV) eller "parvovirus" er et svært smittsomt og dødelig virus for katter. Det tåler de fleste desinfeksjonsmidler og lever lenge i miljøet. Sykdommen resulterer i store dødsfall på steder hvor det er mange katter - både i ute- og innemiljø. Kattunger, eldre katter, katter med dårlig immunforsvar og uvaksinerte katter har dårligst odds for å overleve. Men erfarne kattehjelpere har funnet en suksessfull behandlingsmetode som kan redde langt flere katter fra den ofte nådeløse sykdommen.

(Bilde lånt fra Pinterest)

PS: Saken vi tar for oss er publisert av Jane K. Rice fra Castle Cat Rescue i USA. Utgangspunkt: Menneskene bak den revolusjonerende behandlingsmetoden har lang erfaring med å redde katter. Før hadde deres FPV-rammede katter en overlevelsesrate på 33%. Den dårlige prognosen skyldes lave leukosytt-, serumalbumin- og kalium-nivåer. De har brukt 30 katter i sin undersøkelse. Viktigst av alt er det å vaksinere alle katter fra de er små - vanligvis gjør man det fra tidligst 8 ukers alder, men gruppen vaksinerer fra de er 4-5 uker gamle. Man må også opprettholde immuniteten ved revaksinering gjennom hele livet. Men suksessen ligger også i å oppdage sykdommen tidlig etter katten er smittet og fortsette med aggressiv behandling som inkluderer Neupogen. Oppskriften er altså:

  1. Identifiser sykdommen

  2. Behandle umiddelbart med Neupogen + et antibiotikum som er aktivt mot e-coli

  3. Isoler syke katter fra friske

  4. Vaksiner uvaksinerte katter og risikofylte katter umiddelbart med modifisert levende vaksine (bortsett fra drektige katter)

  5. Desinfiser alle utsatte områder og miljø

  6. Behandle symptomene i fase 1: Høy feber, diarè og oppkast

  7. Behandle symptomene i fase 2: Dehydrering og høye leverenzymer

  8. Minimere septikemi i fase 3.

Oppdager du altså sykdommen tidlig (før symptomene oppstår) og starter denne behandlingen har katten(e) gode odds for å overleve. Dersom FPV oppdages sent, WBC-nivåene allerede har sunket og symptomene er tydelige, kan du også likevel ha suksess med aggressiv behandling - selv med kattunger helt nede i 5-6 ukers alder.

Dette burde du gjøre: Kattepest oppstår innimellom i Norge, så vaksiner katten din og send denne informasjonen til veterinæren- og redningsorganisasjoner du kjenner til. Saken finner du i lenken nedenfor. Der er all infoen knyttet til behandlingen, så den må leses for å få et fullverdig innblikk. Den er på engelsk, men grei å oversette til norsk. Kilde: https://www.scitechnol.com/peer-review/successful-treatment-of-feline-panleukopenia-a-guideline-for-rescuers-and-veterinarians-part-i-MCSI.php?article_id=6084

bottom of page