top of page

Parvo-virus (kattepest)

Du har kanskje hørt om kattepest? Det kan oppstå overalt i verden og det finnes flere typer av viruset. Det er svært smittsomt og må taes alvorlig, fordi det kan i verstefall ende fatalt. Du kan forebygge kattepest og vi anbefaler alle å gjøre det for både egen og andre katters skyld.

Forebygging

Alle kattunger bør vaksineres ved 8-12 ukers alder og revaksineres 3-4 uker senere for å få en god immunitet. Vaksinen må gjentas til samme tid hvert år. Kun 70% av voksne katter har antistoffer mot parvovirus. Katter som kun oppholder seg innendørs utvikler ingen naturlig immunitet. Syke katter kan ikke vaksineres, derfor foretar veterinæren en helsesjekk for å være sikker på at katten er frisk før vaksinering. Dette er også viktig da man kan oppdage eventuelle sykdommer på et tidlig stadium slik at mulighetene for behandling skal være best mulig. Smitte

Inkubasjonstiden (tiden fra smitte til første symptomsutbrudd) er fra 2 døgn til en uke, mest typisk 4-5 dager. I sin mest akutte form kan katten kan dø i løpet av få timer etter utbruddet av symptomene, mer vanlig er det med et sykdomsforløp på 1-2 døgn. Katter og hunder har hvert sitt parvovirus. Hundens virus kan smitte katter, men kattens virus smitter ikke hunder eller mennesker. Katteviruset kan derimot smitte alle andre kattedyr samt mink, rev, vaskebjørn. Viruset er svært smittsomt. Det er veldig motstandsdyktig og overlever flere måneder i miljøet, og kan kun fjernes med spesielle desinfiserende midler på glatte overflater. Smitteveier:

 • Avføring

 • Direkte kontakt med infiserte ting eller dyr

Kattunger er de mest mottagelige, spesielt i perioden når immuniteten i morsmelken begynner å gå ut (8-16 uker) og kattungen ennå ikke er vaksinert. Dødeligheten hos smittede kattunger er mer enn 90%.

Viruset spres til alle vev i kroppen, men trenger celler i rask celledelingsfase for å formere seg. Slike celler finnes i tarm, lymfeknuter, beinmarg og fosterceller samt celler i lillehjernen når den er i vekstfasen. Dette medfører tilsvarende kliniske symptomer nevnt nedenfor.

Symptomer Sykdommen kan ha svake eller ingen kliniske symptomer. Yngre katter blir gjerne alvorligere rammet enn eldre dyr. Drektige katter kan bli smittet og føde klinisk syke kattunger, uten at moren har synlige sykdomstegn. Disse kattungene vil bli rammet av ataksi (ustøhet) i løpet av de tre-fire første leveukene. Smitte av hunnkatter tidlig i drektigheten kan også føre til abort, mummifisering av fostrer eller dødfødte kattunger.

 • Blodig diare

 • Blodig oppkast

 • Dempet immunsystem

 • Feber

 • Dehydrering

 • Slapphet

 • Dårlig apetitt

 • Vanskelig med å svelge

 • Lav prosent av alle blodceller

 • Abort

 • Kattunger født inkoordinasjon og neurologiske symptomer (hvis smittet sent i svangerskapet eller første 6 leveuker.)

Diagnostisering

Diagnosen, kattepest kan stilles med en hurtigtest på klinikken. Denne påviser proteiner fra viruset i avføringen. Hvis testen er "falsk negativ" kan det sendes blod- eller avføringsprøve (PCR) til et spesiallaboratorium. Behandling Kattepest er vanskelig å behandle når katten først er syk.

 • Kattunger vil ofte bli fort dehydrerte og krever intensivbehandling først og fremst væskebehandling. De må behandles med bredspektret antibiotika fordi viruset ødelegger tarmslimhinnene slik at tarmbakterier når blodbanene og medfører forgiftning.

 • Sondefôring er nødvendig hvis katten kaster opp alt den spiser.

 • Blodoverføring med kunstig hemoglobin kan være aktuelt ved alvorlig anemi (lav blodprosent).

Dessverre er sjansen for å overleve liten selv ved intensiv behandling. Dersom katten overlever vil den ha livslang immunitet på samme måte som vaksinerte katter. Prognoser Dødeligheten varierer mellom 25 og 75%. Katter som overlever de første fem dagene (og ikke får sekundærinfeksjoner eller andre komplikasjoner) vil som regel friskne til igjen. Det tar i så fall flere uker før katten er seg selv igjen.

Ved obduksjon av katter som dør av kattepest ser en forandringer i tynntarmen og ødematøse, blødende lymfeknuter. Kattunger som er smittet i fosterlivet vil ha en underutviklet lillehjerne. Katter som har overlevd kattepest blir immune resten av livet og vil ikke trenge vaksinasjon for akkurat dette. Vaksinerte katter er godt beskyttet imot sykdommen, forutsatt at de revaksineres hvert år. Rens av miljøet

Viruset er dessverre resistent imot de fleste desinfeksjonsmidler, bortsett fra de som inneholder hypokloritt og formalin. Kilder http://norskhuskattforening.net/helse.htm

bottom of page