top of page

Musegift: Livsfarlig for kjæledyr

At musegift også er farlig for andre dyr er ikke noe nytt, men det som er nytt er at musegift nå inneholder et stoff som det ikke finnes noen motgift til.De fleste typer rottegift baserer seg på stoff som hindrer blodet å koagulere (levre seg). Men nå har en ny type gift, "alfakloralose" kommet i butikkene for bekjempelse av mus som skadedyr. Giften påvirker sentralnervesystemet og reduserer metabolismen i dyret. Dyret sovner og kan dø av varmetap. Større dyr, som katter og hunder vil på grunn av kroppsstørrelsen utvikle litt andre symptomer enn mus. Symptomene starter vanligvis mellom 30 minutter og 4 timer etter dyret har spist giften, og det er kritisk at du får katten til veterinær umiddelbart når du ser tegn. Hunder kan bli varme, mens katter kalde.

Symptomer på forgiftning av vanlig musegift:

 • Neseblod

 • Blodig oppkast

 • Pustebesvær

 • Blødning til hulrom (buk, bryst, ledd)

Symptomer på forgiftning av musegift med alfakloralose:

 • Små pupiller

 • Økt følsomhet for inntrykk

 • Raskt inntredende ustøhet

 • Skjelving

 • Nedsatt kroppstemperatur

 • Bevisstløshet og koma

 • Ofte sterk sikling

 • Kramper kan forekomme

 • Nevrologiske symptomer (hodet)

 • Forstyrret hjerterytme


Behandling

Behandlingen er generell og symptomatisk, og det finnes ingen spesifikk motgift. Behandlingen går ut på å gi medisinsk kull samt å kontrollere symptomene inntil giften er på vei ut av kroppen igjen, dette tar som regel 1-3 dager. Er dere meget tidlig ute og raskt tar kontakt med veterinæren, kan det være aktuelt å gi brekkmiddel. Kjæledyra bør gis ro og tilstrekkelig varme.

Flere nekter å selge giften

Heldigvis har flere butikker fjernet denne type musegift fra butikkhyllene sine, men det betyr ikke at faren er over. Vær bevisst over symptomene og pass på at du ser katten flere ganger om dagen for å kunne følge med, særlig om du bor nært gårder eller industriområder hvor musegift er hyppig brukt. Informer også de du kjenner som bruker musegift o.l. om å være bevisst på dette.

bottom of page