top of page

Kattepine?

Mange katter på ètt sted? Dette kan du enkelt forhindre. Ukastrerte katter VIL formere seg og danne en koloni, og dette tar bare et halvt år. På ett år kan du ha 50 katter i hagen din om du ikke tar ansvar tidlig.

Løsningen er enkel:

  1. KASTRER de kjønnsmodne kattene (begge kjønn) fortest mulig. Katter blir kjønnsmodne fra 5 mnd alder. Mange dyreklinikker har kastreringskampanjer. Undersøk med klinikkene i ditt område.

  2. Viktig å ta hensyn til: Kattunger må være med mor til de er 12 uker. Kattemødre kan bli drektig med nytt kull allerede tre uker etter fødsel.

  3. Det er FORBUDT å skyte katter som ikke er akutt og uhelbredelig skadet eller syke. De skal kun avlives hos veterinær med bedøvelse før giften settes. Etikken i å avlive friske katter ønsker vi ikke å diskutere igjen...

  4. For å fange inn og få kattene til veterinær kan du bruke en kattefelle. Den er ufarlig og kan lånes av veterinærer, organisasjoner eller Mattilsynet.

  5. Sørg for at ALLE kattene blir kastrert. Det hjelper ikke å ha en stor aksjon om noen ukastrerte blir igjen og fortsetter ynglingen.

Spør oss gjerne om råd, men vi kan ikke overta ansvaret - særlig ikke nå i ferietidene når pågangen er omtrent uutholdelig. Vi frivillige som driver organisasjonene kan ikke gjøre alt. Enkeltmennesket må ta ansvar over sine egne og katter som de har forbindelser med.

Lagre

bottom of page