top of page

Vi trenger din hjelp nå!

Mottaket vårt er fullt og alt for få katter får hjem eller fosterhjem for tiden. Når det er slik får vi ikke hjulpet alle de som går ute og fryser ihjel nå, derfor ber vi om hjelp! Se hvordan du kan stille opp. Vi har aldri før fått så mange gaver og donasjoner til kattene som nå i juletida. Det har vært helt fantastisk å se hvor mange som setter av penger til oss, når dere har så mange ! Dere er så utrolig flinke til å hjelpe oss økonomisk og oppmuntring, men nå trenger vi det lille ekstra. For at vi skal kunne hjelpe flere katter, er det avgjørende at vi får ut de som vi har på mottaket. Det kan være gjennom fosterhjem (midlertidig hjem) eller adopsjon (permanent hjem). Begge deler er verdifullt for oss. Fosterhjem:

I

bottom of page