Unngå påkjørsel


Så lenge man har utekatt er risikoen alltid der for at noe kan skje, men man kan prøve å forebygge det ved enkle inngrep. Her er noen tips som om du er heldig kan hjelpe!

Fellestrekk ved påkjørsel

 • De fleste katter blir påkjørt mellom klokken 20.00 og 07.00.

 • Flest katter blir påkjørt når det er mørkt/skumring, og eventuelt glatte veier.

 • Svært trafikkerte veier, som E6 og E39 er selvfølgelig overrepresentert i antall drepte katter. Jo større antall biler på en vei, jo mer øker sjansen for kattepåkjørsel.

 • Høy fart og smale veier med parkerte biler langs veien gir også en økning i antall påkjørsler.

 • Unge uerfarne katter under ett år, og ukastrerte hannkatter er overrepresentert. Retningssansen er ikke fullt utviklet før katten er ett år. Unge katter er uerfarne, og sårbare for påkjørsel.

 • Ukastrerte hannkatter streifer mye, og når de er på «damejakt» er risikoen for påkjørsel betraktelig forhøyet.


Andre farer utendørs

 • Farlige mennesker. Det er dessverre ikke uvanlig lenger at katteeiere får hjem kattene sine mishandlet eller finner dem død pga. menneskelig påvirkning.

 • Har du sure naboer eller uvenner er heller ikke dyrene sine sikret fra å bli forgiftet. Mange kjipe mennesker legger ut ulike former for gift som dyr kan få i seg. De vanlige er rottegift og frostvæske.

 • Rovdyr (ørn, jerv, grevling og rev kan i enkelte tilfeller ta katter. Oftest skjer det på steder der slike dyr oppholder seg mest).

Tiltak som kan hjelpe

Ut i fra denne kunnskapen kan man med andre ord gjøre visse tiltak for å redusere sjansen for at katten skal bli påkjørt.

 • Holde katten som innekatt dersom du bor nær en svært trafikkert vei (som E6 og E39)

 • Sørge for at katten er inne mellom 20.00 og 07.00. Eller ganske enkelt la katten være ute bare når det er dagslys.

 • Ikke la katten være ute (eventuelt ikke la den være ute alene) før den er ett år.

 • Alle katter bør kastreres. Dette reduserer ikke bare sjansen for trafikkdød, men også for en rekke andre årsaker til skader og uhell.

Andre gode råd

 • Du er aldri garantert at det ikke vil skje noe fælt med dyret ditt, så derfor burde du forsikre det eller ha en egen konto hvor du setter av penger som skal gå til dyrlegeutgifter.

 • Dersom du er veldig usikker på om du ønsker at katten skal få gå fritt utendørs, kan du sette opp en luftegård! Det er ikke så avansert eller dyrt, faktisk. Husk å ha netting som tak også så ingen rovdyr kan komme seg inn i luftegården.