FIP


FIP er en nådeløs og dødelig sykdom som ikke kan behandles. En lumsk og bitter lidelse som vi har mistet flere katter til. Alle katter kan bli rammet og det kan være vanskelig å oppdage at katten er syk.

Abira. En av våre redningspuser som kom inn med mistanke om å være drektig, men så viste det seg at hun var hardt rammet av FIP.

Hva er FIP?

FIP står for Felint Infektiøs Peritonitt og kalles også smittsom bukhinnebetennelse. Det er en immunforsvar-sykdom som det ikke finnes noen behandling for og det er nesten alltid dødelig. Heldigvis er FIP en relativt sjelden sykdom som påvirker mindre enn 1% av alle katter veterinærer ser på. FIP forårsakes av felint Corona-virus. Dette viruset har de fleste katter som har vært utendørs i seg, men det trenger ikke å være farlig eller gi symptomer. Noen Corona-virus angriper tarmveggen og gir mage- og tarmkatarr. Men denne "snille" varianten kan gjennomgå en genetisk forandring hos en smittet katt, mutere og bli til FIP. Når katten får FIP blir hvite blodlegemer infisert med viruset og fraktes rundt i kroppen ved hjelp av antistoffer som skal beskytte katten. Det oppstår da en intens betennelse i vevet hvor de infiserte cellene finnes, og dette er ofte i magen, nyrene eller hjernen. Det blir enklere forklart et problem mellom immunforsvaret og viruset, og dette forårsaker sykdommen.

Utbredelse

FIP er en utbredt sykdom som opptrer over hele verden - både hos ville og hos tamme katter. Selv om tilstanden er mest utbredt langt i multicat-husholdninger, dyrehjem og overfylte avlskatter, bør alle katteeierene være oppmerksomme på sin virale opprinnelse, dets kliniske tegn og måtene der risikoen for forekomsten kan minimeres. Smitte Årsaken til at viruset muterer kan være en øket smitterisiko og/eller et nedsatt immunforsvar. Både syke og symptomfrie katter kan smitte viruset til ikke-infiserte katter. Corona-viruset smitter gjennom spytt og saliva/avføring. Katter kan bli smittet ved å dele matskål, inhalere luft med spyttpartikler i og ved å dele samme kattekasse. De kan også bli smittet av forurensede gjenstander i miljøet. Den vanligste overføringen skjer når en kattemor smitter kattungene sine. Dette skjer vanligvis når de er 5-8 iler gamle og har mistet den midlertidige immuniteten de fikk av mor.

Symptomer

Det finnes to typer FIP. Felles for de begge er at de gir feber som ikke responerer på antibiotika, anoreksi, vekttap og slapphet. De ulike typene gir ellers ulike symptomer. Lidelsen rammer oftest katter under to år, over 10 år og eldre. To typer FIP

  • Våt FIP: Karakteriseres av at væske fyller opp magerommet, brysthulen eller begge. Denne typen rammer oftest yngre katter. Typiske symptomer er at katten blir rund over magen, går ned i vekt, blir mager og dersom væsken setter seg i brysthulen kan katten puste fortere eller få pustebesvær. Våt FIP kan i begynnelsen være vanskelig å oppdage, men er du oppmerksom kan du se at katten puster raskt og overfladisk. Grunnen til veskesamlingen er at viruset skader blodårene og gjør at det lekker ut væske i vevene.

  • Tørr FIP: Denne typen gir lite eller ingen væskeopphoping i kroppen. Karakteristikkene for tørr FIP er at det dannes små opphopinger av betente celler eller granulomer i forskjellige organer. De kliniske tegnene avhenger av hvilket organ som er påvirket og viruset kan ramme flere organer. Symptomene blir vanligvis forbundt med nedsatt funksjon av et indre organ eller system, som nyre- eller leversvikt, nevrologisk dysfunksjon og okulær sykdom. Sykdomsforløpet er smygende og vanskelig å oppdage før katten blir klinisk syk. Vanlige symptomer er dårlig matlyst, vektnedgang, slapphet og feber som kommer og går. Hvis nyrene sviktes vil katten være svært tørst og tisse mye. Oppkast og vekttap er også vanlig. Hvis leveren er berørt er gulsott vanlig. Øynene og det nevrologiske systemet blir også ofte angrepet. Diarè er også vanlig.

De fleste kattunger som er smittet med Corona-viruset, viser ikke tegn på sykdom etter første infeksjon. (I de fleste tilfeller vil de oppleve svært mild tarmsykdom.) 5-10% av corona-infiserte kattunger kan utvikle klinisk FIP uker, måneder eller til og med år senere. Klinisk FIP har generelt en gradvis utbrudd over flere dager eller uker med nevnte symptomer.

Røntgenbilde av magen til Abira. Alt det hvite du ser i mageområdet er væske forårsaket av våt FIP. Abira var så alvorlig rammet at hun hadde omtrent 3,5 liter væske i seg og det begynte å bli vanskelig for henne å gå. Hun hadde også en del oppgulp pga. at magen var så full at den ikke hadde plass til mat. Abira måtte bare avlives, stakkars. Hun rakk heldigvis å få flere dager omsorg og kjærlighet av oss først, etter uvisst lang tid som hjemløs.

Behandling Dessverre er det ingen kjent kur eller effektiv behandling for FIP på dette tidspunktet. Noen behandlinger kan forårsake kortsiktige bedringer hos en liten prosentandel av katter, men FIP er enda en dødelig sykdom. Eneste behandlingen man kan foreslå i dag er god omsorg og næring, og selvfølgelig behandling av infeksjoner forårsaket av sykdommen. Katter med FIP behandles ofte med kortikosteroider, cytotoksiske stoffer og antibiotika. Støttebehandling som væsketerapi, drenering av akkumulerte væsker og blodtransfusjoner er også mulig. Det pågår forskning for å prøve å finne andre immunosuppressive stoffer som kan bremse sykdommens fremgang. Forsøk gjøres også for å finne antivirale legemidler som forhindrer eller senker replikasjonen av viruset. En lovende tilnærming som studeres i dag, kombinerer både et antiviralt middel og en immunrespons-modifikator.

Diagnosering

En av de vanskeligste aspektene ved FIP er at det ikke finnes noen enkel diagnostisk test. ELISA-, IFA- og virusnøytralisasjonstestene oppdager tilstedeværelsen av Coronavirusantistoffer, men testene kan ikke skille mellom de forskjellige typene av viruset. Et positivt resultat betyr bare at katten har hatt en tidligere eksponering for Corona-viruset, men ikke nødvendigvis en type som forårsaker FIP. Testen kan være falsk negativ hvis det kort tid siden katten ble smittet. Man kan altså teste for å se om katten har corona-viruset, men ikke se om det har mutert til å bli FIP. En katt uten corona-virus har neppe FIP. Er katten først smittet blir den aldri kvitt viruset. Katter som ikke har Corona-viruset har neppe FIP. Blodprøver kan se etter antistoff-titer. Lave titere indikerer at katten har en liten mengde Coronavirus-antistoffer, mens høye titere indikerer mye større mengder antistoffer. En sunn katt med høye titer er imidlertid ikke nødvendigvis mer sannsynlig å utvikle FIP eller være bærer av et Corona-virus somforårsaker FIP. En katt med høy titer er heller ikke nødvendigvis beskyttet mot å utvikle FIP i fremtiden. Immunoperoxidase-testen kan oppdage deler av viruset. Den registrerer virusinfiserte celler i vevet, men man må ta biopsi av berørt vev for evaluering. En annen antigen-test bruker polymerase-kjedereaksjon (PCR) for å detektere viralt genetisk materiale i vev eller kroppsvæske, men denne kan også bare avklare om katten har Corona-virus eller ikke. Hvis katten har den våte typen FIP kan det taes røntgenbilde for å se om katten har væskeoppsamlinger. Laboratorier kan analysere væsken og diagnosere katten med FIP på sterke antagelser. En studie fra 1994 viste at katter med symptomer på FIP som også hadde et høyt coronavirusantistoffnivå, redusert antall lymfocytter og høye nivåer av globuliner i blodet, hadde 88.9% sannsynlighet for å ha FIP. Diagnosering av den tørre versjonen er mer utfordrende og krever biopsi av de berørte organene. Hittil er det ingen måte å skjerme friske katter for risikoen for å utvikle FIP, og den eneste måten å definitivt diagnostisere FIP er ved biopsi, eller undersøkelse av vev ved obduksjon. Vanligvis baserer veterinærene FIP-diagnoser med relativt høy grad av selvtillit ved vurdering av kattens historie, symptomer, undersøkelse av væske (hvis det er tilstede), og fra resultatene av laboratorietester - inkludert et positive Coronavirus-antistofftiter.

Forebygging For å forebygge sykdommen er det viktigste å ha et bra miljø med god ventilasjon og hygiene. Du bør heller ikke for mange katter hjemme, da det gjør det lettere for viruset å sette seg i flokken. Det er viktig å gi katten(e) et bra kosthold og følge dem opp med årlige vaksiner. Stress i ulike former kan bidra til å utvikle sykdommen, inkludert stress på grunn av for mange katter på liten plass. Det finnes èn lisensiert FIP-vaksine, men den har minimal eller ingen effekt. Prognose Som tidligere nevnt er FIP ukurelig og dødelig. Katter som er kraftig berørt av våt FIP kan overleve i flere måneder, men de vil vanligvis bare overleve i noen få dager til en uke. Katter med tørr FIP kan overleve lengre enn de med utløpende former, men nesten alle katter som er rammet av klinisk FIP vil til slutt dø av det.

Kilder

http://pets.webmd.com/cats/cat-fip-feline-infectious-peritonitis#1

http://www.vet.cornell.edu/fhc/health_information/FIP2.cfm

https://www.agria.no/katt/artikkel/sykdommer-og-skader/fip-hos-katt/

Lagre

Lagre