top of page

Å være fosterhjem

20230103_111716.jpg

Å stille seg disponibel som fosterhjem er en fantastisk god gjerning. Behovet for fosterhjem er så ekstremt stort, fordi det er så mange hjemløse katter i Norge, og de må også ha et sted å være frem til de får sine permanente hjem. Det er en konstant kamp for frivillige organisasjoner som Potespor i Hjertet å balansere inntak og kapasitet, fordi behovet og viljen er alltid større enn mulighetene.

Dess flere fosterhjem og donasjoner vi får, jo flere katter kan vi hjelpe.

Hva kreves at et fosterhjem?

 

Daglig tilsyn og stell

Et fosterhjem må ha nok tid og vilje til å ta seg den hjemløse katten mens den bor hos seg. Det betyr ikke nødvendigvis å bruke mange timer daglig på å være i direktekontakt med katten, men nok tid til å se hvordan katten har det, sosialisere litt og kunne sørge for rent vann, nok mat, plukke kattedoet og ellers holde det rent. 

Nødvendig oppfølging

Enhver katt må til veterinær et par ganger eller fler, avhengig av behovene. Alle skal få ormekur, ID-merket, vaksineres, de som er store nok skal kastreres og enkelte trenger også mer behandling utover det. Det meste gjøres av dyrehelsepersonell på dyreklinikkene, men enkelte ting må følges opp hjemme, som:

 • Gi ormekur

 • Gi smertestillende etter kastrering eller andre operasjoner

 • Gi evt. annen hjemmebehandling instruert av klinikk eller oss

Fosterhjem kan alltid få veiledning og gode råd fra oss til det de måtte behøve hjelp med. Vi har mye erfaring og mange triks for hvordan man får til det meste.

Tilstrekkelig mat og utstyr

Fosterhjem må selv holde styr på at de har nok mat, sand og evt. annet nødvendig til katten, og si ifra til Potespor i Hjertet om det er behov for mer. Noen dekker frivillig noe mat og sand, andre kan hente fra lageret vårt på Heimdal i Trondheim og de som ikke kan noe av delene kan handle inn og få utgiftene refundert (da må dette være avtalt på forhånd.) Vi ønsker at de som har mulighet bruker fra lageret, da vi vil spare der vi kan.

Bli kjent og sosialiser

Alle katter trenger sosialisering og selskap på ulike måter og nivåer. Det er viktig å bli godt kjent med dem slik at man har en god forståelse for hvordan kattene er. Er katten 

Dess lengre tid det tar å få dem adopsjonsklare, jo færre nye katter kan Potespor i Hjertet hjelpe. Tilstrekkelig medisinsk oppfølging og god innsats fra fosterhjemmet er den beste oppskriften. 


Når kattene bor i fosterhjem er vi avhengig av fosterfamilien for å bli kjent med kattene så vi kan matche dem med riktig hjem etterhvert. Etterhvert som fosterforeldre blir kjent med katten, må de også dele det med Potespor i Hjertet, både i tekst, bilder og evt. filmklipp. Etterhvert trenger vi også beskrivelser og bilder fra fosterfamilien til å lage annonser for å vise frem kattene til potensielle adopsjonsfamilier.

Grunnregler
(fullversjon i fosterhjemkontrakt)
 

 • Mindreårige skal ikke ha selvstendig ansvar for dyr.

 • Dyr skal ha daglig stell og tilsyn, og konstant tilgang på vann.

 • Fosterkatter skal holdes strengt innendørs av flere viktige grunner. 

 • Alle i hjemmet må ta hensyn ift. vindu og dører for å unngå at katten stikker av. Katter kan f.eks. komme seg ut av en liten vindusgløtt om de virkelig vil!

 • Varsle PiH snarest når noe er forandret med katten (atferd, helse, mat-/drikkelyst, toalettvaner, sosiale fremskritt, hendelser m.m)

 • Spør heller en gang for mye om du er usikker på noe.

 • Hold fosterkatt(er) og private dyr adskilt inntil annet er klarert med PiH. 

 • Ikke gi fosterkatt(er) menneskemat eller noe som ikke er på lista over godkjent kattemat.

 • Ved økonomiske utlegg som du ønsker refundert (f.eks. for medisiner, mat eller sand), send bilde av kvittering til vår Facebook eller fosterhjemmail. Vi refunderer til kontonr.

Månedlig oppdatering

Takk for at du søkte om å være frivillig hos oss! Vi tar kontakt med deg snart.

bottom of page